E-learning – P6

Strukturę wiekową

Czy kultura Twojej firmy wspiera współpracę międzypokoleniową i uczenie się przez całe życie?

Kultura organizacyjna wpływa na motywację, wydajność i dobre samopoczucie pracowników i może skutecznie wpływać na strategię zarządzania wiekiem w firmie. Czy uważasz, że wspiera ona wartości zarządzania wiekiem?