E-learning – O6

Věková struktura

Podporuje kultura Vaší společnosti mezigenerační kooperaci a doživotní vzdělávání?

Organizační kultura ovlivňuje motivaci zaměstnance, výkon a dobrý pocit. Může to být silný nástroj ke sledování firemní age management strategie. Máte pocit, že Vaše kultura podporuje hodnoty age managementu?