E-learning – Q6

Veková štruktúra

Podporuje kultúra vašej spoločnosti medzigeneračnú kooperáciu a doživotné vzdelávanie?

Organizačná kultúra ovplyvňuje motiváciu zamestnanca, výkon a dobrý pocit. Môže to byť silný nástroj k sledovaniu firemnej age management stratégie. Máte pocit, že Vaša kultúra podporuje hodnoty age managementu?