„Ekonomika dlhovekosti“ – nový konštrukt a nový prístup

Je potrebné mať dôkladný pohľad na starnúce obyvateľstvo a na to, ako mení našu spoločnosť a hospodárstvo. Dlhšie životy spôsobia revolúciu v spôsobe, akým žijeme, a ponúkajú neuveriteľné nové príležitosti, ale tiež si budú vyžadovať nový spôsob, akým ľudia plánujú a šetria sa na ďalšie roky.


J. F. Coughlin poskytuje hlboký pohľad na populáciu, ktorá neustále vzdoruje očakávaniam: ľudia, ktorí vďaka svojim neustálym osobným a profesionálnym ambíciám, túžbe po skúsenostiach a snahe o sebarealizáciu, si vytvárajú víziu dlhšieho života. Jeho zameranie na ženy – prevyšujú počet mužov, kontrolujú výdavky na domácnosť a financie a tvoria príbeh neskoršieho života.

Coughlin poukazuje na priepasť medzi mýtom a realitou a ukazuje firmám, ako ju prekonať. Ako sa demografia globálneho starnutia mení a zrýchľuje, je teraz dôležité vybudovať nové chápanie meniacich sa fyziologických, kognitívnych, sociálnych, rodinných a psychologických skutočností ekonomiky dlhovekosti.

Coughlin ubezpečuje, že „tí v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch (a zajtra pravdepodobne tí v osemdesiatych alebo dokonca deväťdesiatych rokoch) sa správajú, myslia a konajú ako stereotypní starší ľudia. Budú často pracovať (na základe voľby alebo ekonomickej nevyhnutnosti), aj pri odchode do dôchodku budú udržiavať život plný aktivít, spotreby a príspevkov (http://agelab.mit.edu/longevity-economy, dostupné 15.09.2018).