E-learning – Q2

Veková štruktúra

Využíva Vaša spoločnosť tímy zložené z rôznych vekových skupín?

Tímy diverzifikované z pohľadu veku možno vo Vašej spoločnosti nie sú tak časté, ale môžu ponúknuť hodnotu, ktorá je na zváženie. Veková diskriminácia zamestnancov založená na predsudkoch a stereotypoch je bežný problém, ktorý môže brzdiť spoluprácu a stopnúť pracovnú silu pred dosiahnutím jej plného potenciálu.