E-learning – Oś czasu

Rzućmy okiem na niektóre wyzwania

arrow
life_expectancy

Wydłużona długość życia i niski współczynnik dzietności

Co to jest?

Coraz więcej ludzi będzie żyło dłużej i będzie miało bogatsze życie, a jednocześnie będzie miało średnio coraz mniej dzieci.

Efekty

Zwiększony odsetek starszych zależnych i nieaktywnych mieszkańców generuje rosnące wydatki dla krajów.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.

skill_ga

Luka w umiejętnościach, zwiększona dzięki przemysłowi 4.0

Co to jest?

Rozwój sztucznej inteligencji i robotyki będzie miał duży wpływ na nasz sposób pracy i umiejętności potrzebne w branżach.

Efekty

Ponad jedna trzecia umiejętności uznanych za ważne dla dzisiejszego rynku pracy ulegnie zmianie i pracownicy będą musieli się dostosować.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.

silver_economy

Srebrna gospodarka

Co to jest?

Starzenie się społeczeństwa, a wraz z nim rosnąca siła nabywcza starszego pokolenia, dają nowe możliwości gospodarcze.

Efekty

Problemy i potrzeby starszego pokolenia mogą generować wzrost gospodarczy, ale będą wymagały proaktywnego i kreatywnego podejścia.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.

longetivity

Długowieczność

Co to jest?

Dłuższe okresy życia zmienią nasz styl życia, tworząc nowe możliwości, ale także o wiele bardziej rygorystyczne planowanie.

Efekty

Starzejąca się populacja będzie szukała nowych sposobów życia w podeszłym wieku, które przyniosą nowe możliwości gospodarcze i społeczne, ale będą wymagały lepszej zasobności finansowej.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.

changing_attitude

Zmiana podejścia do emerytury

Co to jest?

Zmieniające się warunki ekonomiczne i społeczne wynikające ze starzenia się populacji powodują, że ludzie chcą pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Efekty

Potrzebne są nowe rodzaje pracy, a emerytura częściowa staje się coraz bardziej popularna.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.

prejudice

Uprzedzenia wobec starszych pracowników

Co to jest?

Negatywne założenia dotyczące starszych pracowników, które tworzą środowisko podatne na dyskryminację ze względu na wiek.

Efekty

To uprzedzenie staje się potężną barierą, która prowadzi do powszechnej dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł.