Partneri

Partneri, ktorí Vám pomôžu s Vašou age management iniciatívou

Kurikulum a obsah tejto iniciatívy je zastrešovaný partnermi s pozadím z oblastí vysokoškolského vzdelania, profesného vzdelávania a výcviku, vzdelávania dospelých a sú to poprední experti strednej Európy. Ak by ste chceli zistiť viac o age managemente vo Vašej krajine, neváhajte kontaktovať jedného z partnerov.


Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR
(AIVD ČR)

www.aivd.cz

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
(AIVD SR)

www.aivd.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského, Fakulta umenia
(UNIBA)

www.uniba.sk

Edukacyjne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP
(HIP)

www.pro-age.com.pl

Univerzita Karlova
(CUNI)

www.cuni.cz

IL3 Institute for Lifelong Learning
(IL3)

www.lifelong-learning.at

Tento e-learning je súčasťou dlhodobého euróspkeho projektu „Age management uptake“, založného cez program Erasmus+ a Europskou úniou.

O projekte sa môžete dozvedieť viac na jeho oficiálnej webstránke.

Disclaimer

European Commision

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the project partners, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Name: Age Management Uptake
Project No.: 2017-1 SK01-KA204-035420