E-learning – Paradox

Veľký paradox

Táto výzva pramení v prekvapivo pozitívnom fakte: náš životný odhad nikdy nebol lepší.

A to vytvára výzvu pre spoločnosti a tiež pre trh práce. Zistite viac