Zručnosti a priemysel 4.0

Age management poradca

HR profesionál

Podľa analýz spoločnosti Deloitte bude v priebehu nasledujúceho desaťročia vo výrobe 3,5 milióna pracovných miest, ale menej kvalifikovaní budú schopní zaplniť iba menej ako polovicu z nich.


Nová správa fóra „Budúcnosť pracovných miest“ sa zameriava na stratégiu zamestnanosti, zručností a pracovnej sily do budúcnosti.

Správa sa pýtala vedúcich pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov a stratégií popredných svetových zamestnávateľov naprieč odvetviami a zemepisnými oblasťami, čo znamenajú súčasné zmeny, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, zručnosti a nábor. „Umelá inteligencia (AI) bude mať pravdepodobne zásadný vplyv na pracovnú silu budúcnosti. Jedným zo spôsobov, ako budú spoločnosti pravdepodobne hrať úlohu vo štvrtej priemyselnej revolúcii, je ich prístup k rozvoju pracovnej sily a odbornej príprave. (…) O štvrtej priemyselnej revolúcii hovoríme ako o niečom, čo sa v budúcnosti deje, ale problémy s prípravou pracovnej sily existujú už dnes. Postup vpred bude záležať na rozvoji talentov. Spoločnosti musia zohrávať úlohu pri rozvoji talentu a rekvalifikácii svojich pracovných síl“ (Amy Dacey, https://www.salesforce.com/blog/2018/01/how-companies-can-become-society-change-agents.html, prístup 15.08.2018).

Zdroj: https://www.salesforce.com/blog/2018/02/future-of-jobs-fourth-industrial-revolution.html

Zdroj: Future Work Skills 2020 Report, http://www.iftf.org/futureworkskills

O päť rokov sa zmení viac ako tretina zručností (35%), ktoré sa u dnešnej pracovnej sily považujú za dôležité.

Do roku 2020 nám štvrtá priemyselná revolúcia prinesie pokrokovú robotiku a autonómnu prepravu, umelú inteligenciu a strojové učenie, pokročilé materiály, biotechnológiu a genomiku.

Tento vývoj zmení spôsob, akým žijeme, a spôsob, akým pracujeme. Niektoré pracovné miesta zmiznú, iné budú rásť a pracovné miesta, ktoré ešte dnes neexistujú, sa stanú samozrejmosťou. Je isté, že budúca pracovná sila bude musieť zosúladiť svoje zručnosti, aby s tým udržala krok.

Nová správa fóra „Budúcnosť pracovných miest“ sa zameriava na stratégiu zamestnanosti, zručností a pracovnej sily do budúcnosti.

Správa sa pýtala vedúcich pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov a stratégií popredných svetových zamestnávateľov naprieč odvetviami a zemepisnými oblasťami, čo znamenajú súčasné zmeny, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, zručnosti a nábor.

V tejto časti sa hovorí o úplne novom koncepte: Industry 5.0, ktorý môže byť signalizovaný iba ako orientačný bod pre blízku budúcnosť!

Zdroj: https://www.raconteur.net/technology/manufacturing-gets-personal-industry-5-0