Zmena rol a kontinuita cieľov – moderný prístup k starnutiu

HR profesionál

Univerzita

V súčasnosti sa lineárny, horizontálny typ vnímania životných fáz stále častejšie nahrádza vertikálnym, ktorý naznačuje vzájomné prepájanie jednotlivých fáz, úloh a priestorov ľudskej činnosti.


Hovoríme o celoživotnom prístupe: o meniacej sa dráhe kariéry, kde „kariéra“ už nie je chápaná ako koncepcia súvisiaca s pracovným miestom, ale aj ako „PROCES CELOŽIVOTNÉHO ZDOKONAĽOVANIA SA“ (Matulčíková, Breveníková, 2014).

Nový prístup definuje kariéru ako životnú cestu najmä profesionálnu, v ktorej človek získava nové skúsenosti a naplňa svoj osobný potenciál. Táto koncepcia kariéry je širšia: pokrýva prípravu na povolanie a rozvoj kvalifikácie ako celoživotný proces a nezahŕňa iba priebeh pracovných pozícií (Matulčíková, Breveníková, 2014).

Nasledujúca vizuálna prezentácia (obrázok 1) opisuje tento nový prístup:

Zdroj: A. Kalache http://www.flinders.edu.au/sabs/fcasfiles/Publications/The%20Longevity%20Revolution.pdf

Poznámka o kontexte trhu práce:
Etapy života zamestnancov sú čoraz zreteľnejšie a zamestnávatelia sa musia do týchto etáp zapojiť, ak chcú zo svojich ľudí vyťažiť maximum a poskytovať svojim zákazníkom spôsoby, ktoré majú zmysel pre podnikanie. V skutočnosti je efektívnejší, progresívnejší a inkluzívnejší prístup zamerať sa skôr na životné štádiá ako na generačné stereotypy.