Priemysel 4.0

Age management poradca

HR profesionál

Industry 4.0 a Internet of Things (IoT) majú vplyv na výrobcov aj na koncových užívateľov. Kombinácia výroby s digitálnym svetom zvyšuje flexibilitu automatizácie podniku, zvyšuje energetickú účinnosť, spája logistické procesy, optimalizuje hodnotový reťazec – to všetko platí aj pre automatizáciu procesov (Adamik, 2018).


V tejto súvislosti sa zdá, že najdôležitejšia je schopnosť pretransformovať organizáciu na „inteligentné“ štandardy v nadväznosti na výzvy blížiacich sa zmien na trhu.

Inteligentná organizácia inteligentne naviguje, vyhýba sa zlyhaniam a je úspešná. Dosahovanie cieľov sa stanovuje generovaním a výberom informácií z vašich vlastných skúseností, ktoré sa používaním premieňajú na odborné vedomosti a zručnosti. Je to učiaca sa entita, ktorá má zručnosti na vytváranie, získavanie, organizovanie a zdieľanie vedomostí určené na ich použitie na úpravu vášho správania v organizácii.

Okrem procesov učenia a systematického zhromažďovania a spracovania údajov a informácií do jedného užitočného poznania, môžu tiež definovaním a implementáciou vhodných vnútorných štruktúr

vytvárať podmienky vhodné na šírenie a využívanie poznatkov. Inteligentná organizácia je istá metafora a nekonečná forma organizačného zlepšovania štruktúry a spôsobov fungovania, ktorá sa realizuje systematickým procesom učenia a využívania vedomostí na prežitie a ďalší rozvoj (Adamik, 2018).

Vybrané kľúčové oblasti v kontexte Industry 4.0

 • Priemyselná revolúcia (IR 4.0)
 • Virtuálna realita (VR)
 • Virtuálna sieť (VN)
 • Kybernetické systémy (CPS)
 • Internet služieb (IoS)
 • Znalostné partnerstvo
 • Komunikácia medzi strojmi (M2M)

Výsledkom revolúcie IR 4.0 je svet, v ktorom informačné technológie integrujú výrobné, organizačné a dokonca aj sociálne procesy. V oblasti podnikových výrobných aktivít dochádza k transformácii z úrovne moderných, nezávisle fungujúcich podnikov do formy optimálne organizovaného, plne automatizovaného výrobného prostredia (sieť).

Manažment znalostí v ére Industry 4.0

Na to, aby organizácie mohli pracovať v takýchto podmienkach, potrebujú zamestnancov so špecifickými a zároveň vysokými kompetenciami, ktoré reprezentujú potrebné postoje v ére 4.0. Okrem toho by organizácie mali mať možnosť rozvíjať podporné, pre zamestnancov aj riadiacich pracovníkov, štrukturálne riešenia primerané podmienkam a stratégiám. Ak budú vybrané, kľúčové z nich budú umiestnené v medzinárodnej literatúre pre éru IR, technológie 4.0. Strategické, štrukturálne a potrebné riešenia, kompetencie a spoločenské postoje vytvárajú vedomostnú základňu o IR 4.0. (Bawany, 2015).

Postoje a kľúčové kompetencie v IR 4.0

Kompetencie

 • vecné vedomosti,
 • schopnosť učiť sa,
 • schopnosť pracovať,
 • tímová práca;
 • schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí;
 • schopnosť pracovať na diaľku;
 • znalosť cudzích jazykov,
 • vedomosti v oblasti IT,
 • zdieľanie zručností

Postoje

 • vôľa neustáleho rozvoja;
 • orientácia na cieľ,
 • otvorenosť novým skúsenostiam
 • tvorivosť, flexibilné myslenie, obratnosť,
 • vysoká tolerancia neistoty;
 • spoločenská zodpovednosť