E-learning – Timeline

Poďme sa pozrieť na niektoré výzvy.

arrow
life_expectancy

Predĺžená životnosť a malá pôrodnosť

Čo to je?

Stále viac a viac ľudí bude žiť dlhšie, bude mať viac peňazí a bude mať priemerne menej detí.

Efekt

Zvýšené percento starších, závislých a neaktívnych ľudí v populácii generuje vyššie náklady pre krajiny.

Ak chcete vedieť viac, skúste tento článok.

skill_ga

Nedostatok zručností aj vďaka priemyslu 4.0

Čo to je?

Vývoj v AI a robotike bude mať veľký vplyv na spôsob našej práce a na zručnosti, ktoré budeme v priemysle potrebovať.

Efekt

Viac než tretinu zručností, ktoré sú od pracovných síl požadované dnes, sa výrazne zmenia, to znamená, že sa pracovníci budú musieť prispôsobiť.

Ak chcete vedieť viac, skúste tento článok.

silver_economy

Strieborná ekomonika

Čo to je?

Starnutie populácie, takisto aj nákupná sila starších generácií prinesie nové ekonomické možnosti.

Efekt

Problémy a potreby staršej generácie dokážu generovať ekonomický rast, ale potrebujú proaktívny a kreatívny dosah. Ak chceš vedieť viac, skús tento článok.

Ak chcete vedieť viac, skúste tento článok.

longetivity

Dlhovekosť

Čo to je?

Dlhšia životnosť zmení spôsob akým žijeme, poskytujúc nové možnosti, no tiež potrebu pre nekompromisné plánovanie budúcnosti.

Efekt

Starnúca populácia bude hľadať spôsoby života v starobe, ktoré prinesú nové ekonomické a sociálne možnosti, ale budú vyžadovať finančnú pripravenosť.

Ak chcete vedieť viac, skúste tento článok.

changing_attitude

Zmena prístupu voči dôchodku

Čo to je?

Zmena ekonomických a sociálnych podmienok zapríčinených starnúcou populáciou má za následok ľudí bažiacich po práci za dôchodkovou hranicou.

Efekt

Vzniká potreba pre nové typy pracovných dohôd a čiastočná penzia sa stáva stále populárnejšou.

Ak chcete vedieť viac, skúste tento článok.

prejudice

Predsudky voči starším zamestnancom

Čo to je?

Negatívne domnienky o starších pracovníkoch, ktoré tvoria prostredie pre vznik vekovej diskriminácie.

Efekt

Tieto predsudky sa stávajú silnou bariérou, ktorá vedie k rozšíreniu vekovej diskriminácie na pracovisku.

Ak chcete vedieť viac, skúste tento článok.