E-learning – Riešenia

Aká by teda mala byť odpoveď?

Záleží na perspektíve

EU perspective

Národný/EÚ pohľad

 • legislatíva proti vekovej diskriminácii
 • zvyšovanie dôchodkového veku
 • obmedzovanie preddôchodkových podnetov
 • poskytovanie dotácií spoločnostiam aby si udržali starších zamestnancov
 • šírenie správy
Company perspective

Pohľad spoločností

 • vybudovanie age management stratégií
 • integrácia Age management do firemnej politiky
 • poskytovanie odborného vedenia a edukácia
 • promovanie pracovnej schopnosti a produktivity
 • veku prívetivé pracovné dohody
 • pomoc zamestnancom v rozvoji zručností kariérneho manažmentu
Citizen perspective

Pohľad občana

 • vzdelávanie sa v téme
 • uvedomenie si, že starší zamestnanci ponúkajú viac skúseností, z ktorých viem čerpať
 • vyvarovať sa diskriminácii založenej na veku a bojovať ak budem mať s ňou dočinenia

Niečo by malo spájať všetky strany – age management

Čo s tým vieme spraviť?