E-learning – Q8

Veková štruktúra

Viete aké témy by mala obsahovať stratégia pripravenosti na dôchodok?

Príprava na dôchodok je považovaná za dôležitú v age managemente, pretože zľahčujú prechod z práce na dôchodok a prípravu zamestnancov na ďalšiu etapu. Ponúka Vaša spoločnosť poradenstvo v tejto oblasti?