E-learning – Q7

Veková štruktúra

Má Vaša spoločnosť program vytvorený na podporu zmeny kariéry, na pomoc prevencii stresu a syndrómu vyhorenia?

Očakávania zamestnanca, potreby a kompetencie sa konštatne menia. Často sa variujú na základe individuálneho životného obdobia zamestnanca. Je dobré byť na pozore, nech sa podľa toho zachováte.