E-learning – Q5

Veková štruktúra

Je schopnosť pracovať, takisto ako faktory ovplyvňujúce túto schopnosť, niečo, čo berie Vaša spoločnosť do úvahy?

Schopnosť pracovať reprezentuje dynamický stav jednotlivej osoby alebo skupiny, odrážajúci stupeň harmónie zručností, zdravia, postojov a motivácie, ktorú vyvíjajú. Existujú faktory, ktoré ju ovplyvňujú a mali by byť, spolu so samotnou schopnosťou jednotlivca pracovať, brané do úvahy.