E-learning – Q3

Veková štruktúra

Rozoznáte charakteristiky rôznych vekových skupín na pracovisku?

Vo svete práce sú doteraz definované štyri rozdielne vekové skupiny s charakteristickými vlastnosťami pre každú z nich. Môže byť užitočné ich poznať, keď s nimi pracujete. Viete ich rozoznať na Vašom pracovisku?