E-learning – Q4

Veková štruktúra

Máte HR procesy, ktoré berú do úvahy vek zamestnanca?

Niektoré procesy fungujú lepšie, keď sú našité priamo na špecifickú vekovú skupinu alebo sa vykonávajú inak, v závislosti na veku zamestnanca