E-learning – Q4 áno

Môžete výrazne zlepšovať to, ako sa zamestnanec cíti. Ale viete urobiť ešte viac?

Pozrite, ako to vidia Vaši kolegovia a iní zamestnanci.

Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
So stratégiouBez stratégie

Vždy to môžete vidieť z každého uhla, kliknite sem pre zmenu perspektívy.

Niektoré procesy sa pre rôzne vekové skupiny musia pozmeniť, pretože majú vlastné potreby. Ak tieto potreby nie sú splnené, môže dochádzať k nespokojnosti, horšiemu pracovnému výkonu, až k strate zamestnancov.

Chcete vedieť viac?

Porozumenie potreby ušiť niektoré procesy pre potreby organizácií a ich zamestnancov je dôležitý aspekt tvorenia stratégie pre age management.

Chcete vedieť viac?

Ako zamestnanec nie ste len súčasťou jedného z týchto procesov, ale tiež tieto procesy prijímate. Keď nie sú nastavené podľa Vašich potrieb, môžu byť neefektívne, časovo náročné, dokonca škodlivé.

Chcete vedieť viac?