E-learning – Q3 áno

Znalosť teórie je skvelá, no viete ju aplikovať v praxi?

Pozrite, ako to vidia Vaši kolegovia a iní zamestnanci.

Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
Karen
So stratégiouBez stratégie

Vždy to môžete vidieť z každého uhla, kliknite sem pre zmenu perspektívy.

Vedieť s kým pracujete a predovšetkým ako s nimi nadviazať kontakt a tiež čo od nich čakať, Vám môže pomôcť vo všetkých aspektoch Vašej práce. Toto povedomie Vám uľahčí prácu, prinesie efektivitu a viac zisku spoločnosti. Toto povedomie Vám uľahčí prácu, prinesie efektivitu a viac zisku spoločnosti.

Chcete vedieť viac?

Porozumenie rozdielom medzi vekovými skupinami je nevyhnutné v tvorení úspešnej stratégie age managementu a v poskytovaní efektívneho mentoringu.

Chcete vedieť viac?

Poznanie charakteristík rozdielnych vekových skupín spolu s poznaním toho, kam patríte, Vám môže pomôcť rozlíšiť potreby kolegu, ale aj tie Vaše.

Chcete vedieť viac?