Partnerzy

Partnerzy, którzy mogą pomóc Ci w zarządzaniu wiekiem

Program i treść tej inicjatywy popierają partnerzy z dziedzin szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych i reprezentują wiodących ekspertów w Europie Środkowej. Jeśli chcesz zagłębić się w temat zarządzania wiekiem w swoim kraju, skontaktuj się z jednym z naszych partnerów.


Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR
(AIVD ČR)

www.aivd.cz

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
(AIVD SR)

www.aivd.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University, Faculty of Arts
(UNIBA)

www.uniba.sk

Edukacyjne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP
(HIP)

www.pro-age.com.pl

Univerzita Karlova, Charles University
(CUNI)

www.cuni.cz

IL3 Institute for Lifelong Learning
(IL3)

www.lifelong-learning.at

Proponowany e-learning jest częścią europejskiego Age Management Uptake, finansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus +.

Możesz dowiedzieć się więcej o projekcie na jego oficjalnej stronie internetowej.

Zastrzeżenie

European Commision

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa odzwierciedla wyłącznie poglądy partnerów projektu, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Nazwa projektu: Age Management Uptake
Nr projektu: 2017-1 SK01-KA204-035420