O projekcie

O czym jest ten projekt?

Naszym celem jest zaproponowanie programu zarządzania wiekiem ekspertom edukacyjnym, specjalistom HR i decydentom politycznym, a tym samym uzyskać odpowiednie i wysokiej jakości umiejętności, które rozszerzają i rozwijają ich kompetencje, aby zostać Doradcami ds. Zarządzania Wiekiem (age management Advisors).


Na pierwszy rzut oka sytuacja demograficzna w Europie wydaje się być beznadziejna. Znaczenie zarządzania wiekiem dla wzrostu gospodarczego i rozwoju jest powszechnie uznawane, a także jego znaczenie dla konkurencyjności gospodarki. Ponadto koncepcja zarządzania wiekiem stwarza możliwości wzbogacenia kariery zawodowej i zwiększenia potencjału osobistego.

Społeczność ucząca się osób dorosłych i uniwersytety uważają seniorów za kluczowych uczestników uczenia się przez całe życie, ponieważ ich nauka to coś więcej niż zdobywanie wiedzy: kiedy osoby starsze mają możliwości uczenia się, są w stanie poprawić swoje samopoczucie fizyczne i psychiczne, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, a tym samym zwalczać negatywne stereotypy i wykluczenie społeczne. Z tego powodu, ponieważ wiele społeczności zajmujących się kształceniem dorosłych i uniwersytety współpracują z osobami starszymi, są tym samym głęboko zaangażowane w aktywne starzenie się.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa pomoże zwiększyć świadomość na ten temat wśród szerszego grona odbiorców.

Proponowany e-learning jest częścią europejskiego Age Management Uptake, finansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus +.

Możesz dowiedzieć się więcej o projekcie na jego oficjalnej stronie internetowej.

Zastrzeżenie

European Commision

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa odzwierciedla wyłącznie poglądy partnerów projektu, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Nazwa projektu: Age Management Uptake
Nr projektu: 2017-1 SK01-KA204-035420