E-learning – P8

Strukturę wiekową

Czy wiesz, jakie tematy powinny być uwzględnione w strategii przygotowania do emerytury?

Przygotowanie do przejścia na emeryturę uważa się za ważne w zarządzaniu wiekiem, ponieważ ułatwia przejście z pracy na emeryturę i przygotowuje pracowników do tego przejścia. Czy Twoja firma oferuje wytyczne w tym zakresie?