E-learning – O8

Věková struktura

Víte, jaká témata by měla obsahovat strategie připravenosti na důchod?

Příprava na důchod je považována za důležitou v age managementu, protože zlehčuje přechod z práce do důchodu a přípravu zaměstnance na další etapu. Nabízí Vaše společnost poradenství v této oblasti?